Archive | May, 2017

June Panchanga

30 May

June 2017 – Monthly Panchanga

Hevilambi Samvatsara – Uttarayana

Greeshma Ritu – Jyeshta / Ashada Masa

 

Important events for the month of June are appended below for information and guidance.

 

03 Jun 2017 – Saturday

Ø  Mercury enters Taurus. Mercury is good in 2, 4, 6, 8, 10 & 11 from natal Moon

Ø  ಕೃತ್ತಿಕೆ ೨ ವೃಷಭೇ ಬುಧ

06 Jun 2017 – Tuesday

Ø  Maha Pradosha

Ø  ಮಹಾಪ್ರದೋಷ

08 Jun 2017 -Thursday

Ø  Satyanarayana Pooja

Ø  ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ

09 Jun 2017 – Monday

Ø  Full Moon

Ø  ಹುಣ್ಣಿಮೆ

Ø  Jupiter turns Direct

Ø  ಗುರು ವಕ್ರತ್ಯಾಗ

13 Jun 2017 –Tuesday

Ø  Sankasta Chaturthi

Ø  ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ

15 Jun 2017 – Thursday

Ø  Sun enters Gemini. Sun is good in 3,6,10 & 11 from natal Moon.

Ø  ಮೃಗ ೩ ಮಿಥುನೇ ರವಿ

Ø  Mithuna Sankramana

Ø  ಮಿಥುನ ಸಂಕ್ರಮಣ

18 Jun 2017 – Sunday

Ø  Mercury enters Gemini. Mercury is good in 2, 4, 6, 8, 10 & 11 from natal Moon

Ø  ಮೃಗ ೩ ಮಿಥುನೆ ಬುಧ

20 Jun 2017 –Tuesday

Ø  Retrograde Saturn enters Scorpio. Saturn is good in 3, 6 and 11 from natal Moon

Ø  ಜ್ಯೇ ೪ ವೃಸ್ಚಿಕೇ ವಕ್ರ ಶನಿ

21 Jun 2017 – Wednesday

Ø  Pradosha

Ø  ಪ್ರದೋಷ

24 Jun 2017 – Friday

Ø  New Moon

Ø  ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ

29 Jun 2017 – Thursday

Ø  Venus enters Taurus. Venus is good in all places except 6 & 10 from natal Moon.

Ø  ಕೃತ್ತಿಕೆ ೨ ವೃಷಭೇ ಶುಕ್ರ

 

 

Disclaimer: This Almanac is published as an advisory only. Individuals are requested to use their discretion and consequently the author is not responsible for any damage / loss suffered by them.

 

 

 

 

 

 

May Panchanga

1 May

May 2017 – Monthly Panchanga

Hevilambi Samvatsara – Uttarayana

Vasantha / Greeshma Ritu – Vaisakha / Jyeshta Masa

 

Important events for the month of May are appended below for information and guidance.

01 May 2017 – Monday

Ø  Sri Ramanujacharya Jayanthi

02 May 2017 – Tuesday

Ø  Sri Bhagiratha Jayanthi

Ø  ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿ

05 May 2017 – Friday

Ø  Sri Vasavamba Jayanthi

Ø  ಶ್ರೀ ವಾಸವಾಂಬ ಜಯಂತಿ

Ø  Sri Nimishamba Jayanthi

Ø  ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾಂಬ ಜಯಂತಿ

06 May 2017 -Saturday

Ø  Brihaspati Jayanthi

Ø  ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಜಯಂತಿ

08 May 2017 – Monday

Ø  Soma Pradosha

Ø  ಸೋಮ ಪ್ರದೋಷ

09 May 2017 – Tuesday

Ø  Narasimha Jayanthi

Ø  ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ

10 May 2017 – Wednesday

Ø  Full Moon

Ø  ಹುಣ್ಣಿಮೆ

Ø  Buddha Poornima

Ø  ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ

Ø  Satyanarayana Pooja

Ø  ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ

14 May 2017 – Sunday

Ø  Sun enters Taurus. Sun is good in 3,6,10 & 11 from natal Moon.

Ø  ಕ್ರತ್ತಿಕೆ ೨ ವ್ರಷಬೇ ರವಿ

Ø  Vrishabha Sankramana

Ø  ವ್ರಷಭ ಸಂಕ್ರಮಣ

Ø  Sankasta Chaturthi

Ø  ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥ

21 May 2017 – Sunday

Ø  Hanuman Jayanthi

Ø  ಹನುಮಜ್ಜಯಂತಿ

23 May 2017 – Tuesday

Ø  Maha Pradosha

Ø  ಮಹಾ ಪ್ರದೋಷ

25 May 2017 – Thursday

Ø  New Moon

Ø  ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ

26 May 2017 – Friday

Ø  Mars enters Gemini. Mars is good in 3,6 & 11 from natal Moon

Ø  ಮೃಗಶಿರ ೩ ಮಿಥುನೇ ಕುಜ

31 May 2017 – Wednesday

Ø  Venus enters Aries. Venus is good in all places except 6 &10 from natal Moon.

Ø  ಅಶ್ವಿನಿ ೧ ಮೇಷೇ ಶುಕ

Disclaimer: This Almanac is published as an advisory only. Individuals are requested to use their discretion and consequently  the author is not responsible for any damage / loss suffered by them.